Timmerfabrikant

Lezersprofiel / Wie bereikt u?
Timmerfabrikanten, aanverwante bedrijven van de timmerindustrie en de leden van de NBvT.

Vakblad

Vaktijdschrift voor de timmerindustrie en aanverwante bedrijven en officieel orgaan van de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie. Maandelijks wordt op grond van de actualiteit ingegaan op bepaalde ontwikkelingen door middel van bedrijfsreportages, projectbeschrijvingen en interviews. Verder wordt in Timmerfabrikant aandacht besteed aan vakgerichte informatie op het gebied van technische ontwikkelingen, management, verkoop en marketing.

  • Verschijnt: 10x per jaar
  • Oplage: 900
  • Jaargang: 73


Website Timmerfabrikant.nl

Doelgroep
Het onlineplatform voor de houtverwerkende industrie, voor timmerfabrikanten en aannemers met een eigen timmerafdeling.

Timmerfabrikant.nl
De website timmerfabrikant.nl biedt u een professionele omgeving waar u perfect uw producten of diensten onder de aandacht kunt brengen.

Digitale nieuwsbrief

Met de gratis nieuwsbrief van Timmerfabrikant.nl blijft de ontvanger op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de branche.

  • Verschijningsfrequentie: wekelijks op donderdag
  • Ontvangers: 625
  • Openingspercentage: 30%
  • Commerciële mogelijkheden: Advertorials, Full banners, Special newsletters