Richtlijnen voor HTML5-advertentiemateriaal

LET OP: Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor het product Google Ad Manager. Dit is het bannermanagementsysteem dat Eisma gebruikt voor al haar websites. Dit artikel is niet van toepassing op andere Google-producten. Klik op de volgende links als u de HTML5-vereisten voor Studio of Google Web Designer wilt zien.

Volg deze richtlijnen om het gezipte HTML5-pakket te maken die u wilt uploaden naar Ad Manager. Deze richtlijnen zijn doorgaan van toepassing voor elke browser die HTML5 ondersteunt. Sommige functionaliteit voor advertentiemateriaal werkt misschien niet zoals gewenst in alle omgevingen, dus test uw HTML5-advertentiemateriaalcode grondig.

U kunt voorbeelden van HTML5-bestanden zien in de Rich Media-galerij.

Controleer of uw pakket werkt met SSL

HTML5-advertentiemateriaal moet werken met SSL om op HTTPS-sites te kunnen worden weergegeven.

Kies de juiste omgeving voor Google Web Designer

Als u Google Web Designer gebruikt om HTML5-advertentiemateriaal te maken, selecteert u Display & Video 360 als omgeving.

Volg de richtlijnen voor afmetingen

 • Gebruik de metatag voor formaat om het gewenste formaat voor uw advertentiemateriaal aan te geven en ervoor te zorgen dat het met de juiste afmetingen wordt weergegeven: 
  <meta name=”ad.size” content=”width=[x],height=[y]”>
 • HTML5-advertentiemateriaal kan alleen vaste afmetingen hebben (zoals 300 x 250, 400 x 400, 728 x 90, enzovoort). Dynamische formaten zoals Vloeiend worden niet ondersteund.
 • Voor HTML-bestanden voor advertentiemateriaal in Google Web Designer-pakketten mogen de eigenschappen minWidth en minHeight van de parameter creativeProperties niet nul zijn. “creativeProperties”:{“minWidth”:0,”minHeight”:0,”maxWidth”:0,”maxHeight”:0} resulteert bijvoorbeeld in een fout.

Voorbeeld
Hieronder staat een voorbeeld van een metatag voor een vast formaat (zoals 300 x 250):

<meta name=”ad.size” content=”width=300,height=250″>


Volg de richtlijnen voor kliktags

Kliktags worden niet ondersteund voor HTML5 op basis van GWD-bundels. Een via GWD gepubliceerde bundel moet afsluitgebeurtenissen gebruiken en geen var clickTag(s) definiëren.

Kliktags definiëren doorklik-URL’s voor elk uitstappunt in uw HTML5-advertentiemateriaal. Een uitstappunt is een klikbaar gebied dat de browser naar een bestemmingspagina leidt.

 • Bekijk meer informatie over toevoeging van HTML5-uitstappunten (waaronder uitstappunten via Google Web Designer) in het Helpcentrum van Studio.

Wanneer er op een uitstappunt wordt geklikt, roept het advertentiemateriaal Ad Manager aan voor de doorklik-URL die aan het betreffende uitstappunt is gekoppeld.

 • U kunt deze URL instellen in uw advertentiemateriaal of advertentie, afhankelijk van uw behoeften en het type advertentiemateriaal.
 • Als u kliktags instelt in zowel uw advertentiemateriaal als advertentie, overschrijft de instelling op advertentieniveau de instelling op advertentiemateriaalniveau.

Ad Manager detecteert kliktags wanneer u items uploadt. U kunt de doorklik-URL die de kliktag gebruikt op elk gewenst moment wijzigen, zelfs nadat u tags heeft geëxporteerd.

 • Zorg dat uw advertentiemateriaal de kliktagvariabele gebruikt als klikbestemming.
 • De kliktag moet makkelijk door de advertentieserver kunnen worden gelezen. De tag mag niet zijn ingekort of worden overlapt, maar u kunt wel minifiers gebruiken in de rest van uw code en in andere bestanden.
 • Het is niet raadzaam hardgecodeerde doorklik-URL’s in uw items te gebruiken, omdat Ad Manager hierdoor geen klikken kan bijhouden en traffickers de URL niet kunnen updaten. Na de upload geeft Ad Manager een waarschuwing als het item hardgecodeerde URL’s bevat.
 • In de HTML5-code wordt ‘clickTag’ geschreven met kleine beginletter, waarbij alleen de letter ‘T’ een hoofdletter is.

Voorbeeld
Er moet een kliktag worden ingevoegd in het gedeelte head van een HTML-document. Bekijk dit voorbeeld:

<head>
   <meta name=”ad.size” content=”width=300,height=250″>
   <script type=”text/javascript”>
      var clickTag = “https://www.google.com”;
   ​</script>
</head>


In de hoofdtekst van uw HTML-document moet uw advertentiemateriaal de kliktagvariabele gebruiken als de doorklik-URL:

<a href=”javascript:void(window.open(clickTag))”>
   <img src=”images/dclk.png” border=0>
</a>