Communicatieplan in 9 stappen

Het maken van een communicatieplan is eenvoudiger dan u denkt. Door planmatig te werken kunt u in 9 stappen uw communicatieplan opbouwen.

 

1. Doelgroep bepalen: wie zijn mijn klanten?

Bepaal wie u wilt bereiken:

  • Welke doelgroep(en) zijn er?
  • Wat zijn de kenmerken van de doelgroepen?
  • Wat is de belangrijkste doelgroep?

Lees hier meer over doelgroepenbepaling.

 

2. Doelstellingen bepalen: wat wil ik bereiken?

Bepaal per doelgroep de doelstelling die je wilt bereiken. Maak het duidelijk, concreet. Maak het SMART:

  • Specifiek: eenduidig uit te leggen;
  • Meetbaar: achteraf kunnen meten of het gehaald is;
  • Actiegericht: er moeten activiteiten aan vast zitten;
  • Realistisch: de doelstelling moet haalbaar zijn;
  • Tijdsgebonden: er moet een begin en een eindpunt zijn.

Een voorbeeld van een goede doelstelling is: ‘In 2003 moet bedrijf X met product Y een omzetgroei van 20% realiseren in Nederland, ten opzichte van de omzet in 2002.’

 

3. Boodschap: wat wilt u communiceren?

Wat wilt u de doelgroep vertellen? Kies één boodschap per doelgroep, die aansluit bij de wereld van die doelgroep. Dan komt de boodschap aan! De achtergronden van de doelgroepen zijn verschillend, denk aan opleidingsniveau, hobby’s, leeftijd etc.

Een voorbeeld van een boodschap: ‘De doelgroep informeren over de activiteiten van Eisma op het gebied van online adverteren.’

 

4. Middelen/media: welk middel zet ik in?

Welke middelen/media gaat u inschakelen om de boodschap aan de doelgroep te kunnen communiceren?

  • Per doelgroep de beste middelen selecteren.
  • Denk aan: folders, advertenties, tv-reclame, buitenreclame, beurzen, internet, social media, etc.

 

5. Planning: het belang van timing!

Goede timing is van groot belang in een campagne. En daarom is de planning essentieel voor een communicatieplan. Onder planning wordt verstaan de volgorde waarin middelen worden ingezet of de boodschap wordt opgebouwd. Er zijn verschillende mogelijkheden, bijvoorbeeld eenzelfde boodschap via verschillende media aan de doelgroep aanbieden. Dit kan verspreid over een langere periode (10 advertenties in 10 weken), maar ook een piek in korte tijd (10 advertenties in 2 weken).

 

6. Organisatie: wie doet wat? Taken en verantwoordelijkheden

Wie doet wat binnen de organisatie? Het lijkt een open deur, maar zorgt toch vaak voor misverstanden. Vooraf moet duidelijk worden vastgelegd in het communicatieplan, wie welke taken heeft. Niet alleen intern, maar ook bij het inschakelen van derden, zoals reclamebureaus.

 

7. Financiën:  wat mag het kosten en wat moet het opleveren?

De uitvoering van een communicatieplan kost geld. In een kostenbegroting kunt u alle kosten op een rij zetten. Denk niet alleen aan mediaplaatsingen, maar ook aan de aanmaakkosten van advertenties e.d., rechten op foto’s, inschakeling van bureaus en de post onvoorzien (5-10% van het totaalbudget).

 

8. Monitoring: inspringen en bijsturen

Door tussentijdse meetpunten in te stellen, kunt u kijken of de activiteiten voldoende opleveren. En zo niet, dan kunt u zaken bijstellen. Door goed te monitoren kunt u tijdig bijspringen om het gewenste resultaat te bereiken.

 

9. Evaluatie: meten en weten voor de toekomst

Doel bereikt? Dan is het verstandig om inzicht te krijgen in het proces. Wat ging er goed? Wat ging er minder en waar? Deze en andere vragen worden bij het evalueren beantwoord. Door dit inzichtelijk te maken, zorgt u ervoor dat u in de toekomst een (nog) beter communicatieplan kunt maken.

Bron: Communicatieplan.info