Advertorial (print)

Een Advertorial is een uiting met een redactioneel karakter. Het geeft de mogelijkheid aan de adverteerder om informatie aan de lezer over te dragen middels tekst en beeld. Door de lezer wordt een advertorial dan ook meer als artikel dan als advertentie ervaren.

De opmaak van een Advertorial wijkt af van de opmaak van een redactioneel artikel, waardoor het voor de lezer duidelijk is dat dit een advertorial is. Boven de Advertorial staat het woordje ‘advertorial’.