Eisma Media Groep 145 jaar

Vandaag bestaat de Holding, Eisma Media Groep bv, 145 jaar.
Hoewel de leeftijd geen officieel jubileumjaar is, geeft 14,5 decennia bedrijvigheid mijn inziens aanleiding om hier bij stil te staan in tekst en gebak.

Op 23 april 1874 werd het bedrijf opgericht te Leeuwarden onder de naam N.V. “De Coöperatieve Handelsdrukkerij”. Uit oude archiefstukken blijkt, dat zes notabelen van de stad onder aanvoering van de heer Rinse Willem Hugo Suringar, zoon van een uitgever en drukker, de initiatiefnemers waren, en daarmee de eerste aandeelhouders. Eén van de zes, de heer Obbe Rommerts, werd de eerste directeur, de andere vijf vormden de Raad van Commissarissen.
De eerste eeuw van het bedrijf kenmerkte zich door gestage groei en technische ontwikkeling. Onder andere werd overgaan van het boekdrukprocedé naar het offsetprocedé. Ook toen al was men dynamisch aan het ondernemen! Met name vanaf circa 1965 groeide het bedrijf tot een vooraanstaand allround grafisch bedrijf met een grote klantenkring in onder andere het bank- en verzekeringswezen in Nederland.

In 1976 werd het Leeuwarder familiebedrijf Drukkerij- en Uitgeverij Eisma overgenomen. Deze overname zorgde voor een nieuwe groei-impuls van de onderneming. In 1998 werden de drukkerijen, in Leeuwarden en Bleiswijk, verkocht en werd ingezet op een sterke groei van het uitgeverijbedrijf.

Door diverse overnames en naamswijzigingen werd uiteindelijk de oorspronkelijke vennootschap uit 1874 de Holding met de huidige naam Eisma Media Groep. De inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel vond ook plaats op 23 april 1874 met het zeer lage inschrijvingsnummer 01000518.

Wat opvalt in de geschiedenis van “ons” bedrijf, waarvoor ondergetekende ruim 32 jaar met genoegen werkzaam mag zijn, zijn de volgende steekwoorden: ondernemend, dynamisch, kwaliteitbewust, toekomstgericht én oprechte aandacht en loyaliteit voor en van klanten, leveranciers en medewerkers.

Eisma Media Groep anno 2019 wil ook geschiedenis blijven schrijven. Net als onze voorgangers, met ups en downs, gesteund door het besef dat als wij vastberaden zijn als medewerkers, leidinggevenden, commissarissen en aandeelhouder, met bovenstaande steekwoorden als leidraad in onze handel en wandel, de grondslag leggen voor een gezonde toekomst!