Springertjes Paardenkrant

Wil je een Springertje (tekstadvertentie) plaatsen in De Paardenkrant? Vul dan onderstaand formulier volledig in.

Prijzen:
- Standaard enkele kolom vijf regels (maximaal 139 tekens*) € 38,06
- Per regel extra (28 tekens*) € 5,88
- Standaard dubbele kolom vijf regels (maximaal 278 tekens*) € 76,12
- Per regel extra (56 tekens*) € 11,76
* Elke spatie, letter en leesteken telt als één teken.

De inzender van het formulier verleent Eisma eenmalige machtiging om het verschuldigde bedrag af te schrijven ten laste van zijn of haar banknummer.

Let op: wijzigingen voorbehouden. Er worden bij de Springertjes vaste afkortingen en indelingen gebruikt. Er worden geen uitzonderingen gemaakt. Niet alle afkortingen worden overgenomen, zoals mv. wordt merrieveulen, dr. wordt drachtig. Na elk woord wordt een spatie toegevoegd. De eerste woorden (te koop of te koop gevraagd bijv.) worden voluit geschreven. De uiteindelijke prijs kan daardoor afwijken van het ingevulde formulier.

Neem bij vragen contact op via (088) - 29 44 980.
* verplichte velden