Blog: Water managen met Wildkamp

160816 Aanleg_infiltratiekratten-3Wateroverlast, inmiddels kunnen grote delen van Nederland daarover meepraten. Klimaatverandering is volgens experts een gegeven; we moeten vaker rekening houden met extreem weer. Infiltratie op eigen grond kan een oplossing zijn.

Overal waar het transport van lucht, water en stroom om de hoek komt kijken, is Wildkamp als technische groothandel actief. Maar op het gebied van de aan- en afvoer van water en waterbehandeling is het programma wel zeer uitgebreid. Het is de ‘blauwe’ draad binnen Wildkamp. In ‘Goed bezig’ nummer 5, het relatiemagazine van Wildkamp, zijn alle totaaloplossingen voor de aan- en afvoer van water die deze technische groothandel biedt, uitgebreid belicht.

Relaties centraal

Het is alweer het derde jaar dat Eisma Content Marketing de coördinatie en productie van het relatiemagazine ‘Goed Bezig’ van Wildkamp onder haar hoede heeft. Centraal staat steeds het aan het woord laten van relaties – vaak gedreven ondernemers – die gebruikmaken van de producten, kennis en kunde van Wildkamp om problemen op te lossen.

160816 cover wildkampThema water

Dit keer was het thema: ‘Water managen & besparen’. Wildkamp kan, zowel voor binnen als buiten, voor elke situatie de juiste leidingsystemen, pompen, filters en wat al dies meer zij leveren. Het geven van adviezen hoe klanten kunnen besparen op energie- en watergebruik, hoort daar echter ook bij. Veelal gaat het om maatwerk. ‘Goed Bezig’ nummer 5 bevat inspirerende interviews met relaties en leveranciers, die allen een link met water hebben. Maar tevens worden de nodige tips vanuit de Wildkamp-organisatie zelf gegeven.

Niet op het riool

Wist u bijvoorbeeld dat iedere perceeleigenaar in Nederland tegenwoordig door de gemeente kan worden gehouden aan de plicht om regenwater op het eigen perceel op te vangen? Lozen op het riool mag niet meer. Reken er maar op dat daar in de toekomst vaker op zal worden gehandhaafd of eisen aan worden gesteld bij de vergunningverlening, nu heftige regenbuien zich steeds vaker lijken aan te dienen. In principe moeten voorzieningen worden getroffen voor de afvoer van overtollig regenwater naar het oppervlaktewater, hergebruik of infiltratie.

Infiltratiekratten

Voor het efficiënt managen van hemelwater heeft Wildkamp verschillende pakketten samengesteld. Opvangen en hergebruiken heeft verschillende voordelen, maar als dit niet mogelijk is, is het water met behulp van infiltratiekratten bufferen en daarna op een verantwoorde manier infiltreren in de bodem een goed alternatief. Een oplossing die steeds vaker wordt toegepast. Het aanbrengen van infiltratiekratten vraagt echter kennis van zaken. Wildkamp kan niet alleen de infiltratiekratten leveren, maar ook de bergingscapaciteit en de benodigde sterkte in relatie tot de verkeersbelasting berekenen. Juist een relatiemagazine is een uitgelezen medium om dit soort latente vragen of problemen bij een groter publiek op de kaart te zetten en de rol duidelijk te maken die Wildkamp daarbij kan vervullen.