Vernieuwde PlattelandsPost goed ontvangen

Het eerste nummer van PlattelandsPost-nieuwe stijl is goed ontvangen. Doel van de restyle was vooral het blad wat moderner en strakker te maken en dat is gelukt. Het blad heeft een frisse uitstraling gekregen en bevat veel beeld, wat iedere uitgave tot een bewaarexemplaar maakt.

Reacties positief

De reacties op dit vernieuwde vakblad voor de agri-sector zijn unaniem positief; zowel de vormgeving, de inhoud en het kleur- en beeldgebruik als de leesbaarheid worden als zeer positief ervaren. PlattelandsPost is nog steeds het vakblad voor en door de boer: informatief, maar vooral ook herkenbaar en leuk om te lezen, met een groot aandeel boerenverhalen.

Tweede uitgave

PlattelandsPost verschijnt tien keer per jaar. Momenteel wordt druk gewerkt aan de tweede uitgave van 2014, die verschijnt op 21 februari en als thema Bemesting heeft.