Houtwereld.nl

Lezersprofiel / Wie bereikt u?
Houtwereld.nl richt zich op zowel de houtsector (import, handel, industrie) als op architecten, aannemers, bouwkundigen, ingenieurs, adviseurs en andere partners in de bouw.

Op de geheel vernieuwde website Houtwereld.nl bundelen twee top vakbladen hun krachten: Houtwereld en Het Houtblad.Houtwereld.nl Vanaf nu biedt Houtwereld.nl dagelijks nieuws over zowel de houtsector als over projecten waarin hout een hoofdrol vervult. Andere ingrediënten van de site zijn blogs, productnieuws, video’s, een uitgebreide agenda en onze eigen evenementen. Ook kan er snel gezocht worden in het unieke Houtadresboek dat het aanbod en de contactgegevens bundelt van 2200 bedrijven.

Voor houtnieuws in de breedste zin van het woord moet u dus op Houtwereld.nl zijn!

Webstatistieken / maandelijks gemiddeld

30.000 pageviews
11.500 unieke bezoekersVakblad Houtwereld

Lezersprofiel / Wie bereikt u?Vakblad Houtwereld
Houtwereld wordt gelezen door nagenoeg alle leidinggevenden in de houthandel, de houtbewerkende en houtverwerkende industrie, alsmede door aannemers en architecten.

Houtwereld is het vakblad voor beslissers in de houtbranche en informeert circa elke twee weken over het laatste nieuws en ontwikkelingen op de nationale en internationale houtmarkt.

  • Verschijnt: 15 x per jaar
  • Gemiddelde oplage: 1.700

Digitale nieuwsbrief Houtwereld.nl

Met de gratis nieuwsbrief van Houtwereld.nl blijft de ontvanger op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen op de nationale en internationale houtmarkt.

  • Verschijningsfrequentie: 2 x per week
  • Ontvangers: 4.200
  • Commerciële mogelijkheden: Advertorials, Full banners, Special newsletters


Vakblad Het Houtblad

Lezersprofiel / Wie bereikt u?
Lezers van Het Houtblad zijn veelal architect, directeur, manager, bouwkundige, adviseur, meubelmaker, aannemer of timmerman. De lezers bevinden zich vooral in de bouwsector, werkzaam bij opdrachtgevers, architectenbureaus, woningbouwverenigingen, gemeentelijke bouw- en woningtoezichten en bouwbedrijven. Ook wordt het in de houthandel, hout- en meubelindustrie en in middelbaar, hoger en universitair (beroeps)onderwijs gelezen.

De inhoud van Het Houtblad weerspiegelt de veelzijdigheid van hout en de talloze mogelijkheden die dit materiaal biedt. Het vakblad informeert z’n lezers over architectuur, constructieve en bouwfysische aspecten, ontwikkelingen in duurzaamheid, certificering en toekomstig bouwen.

  • Verschijnt: 8 x per jaar
  • Oplage: 2.800

Digitale nieuwsbrief Het Houtblad

Met de gratis nieuwsbrief van Het Houtblad blijft de ontvanger op de hoogte van de laatste nieuws in de hout- en bouwsector.

  • Verschijningsfrequentie: wekelijks op woensdag
  • Ontvangers: 3.010
  • Commerciële mogelijkheden: Advertorials, Full banners, Special newsletters