Het Schaap

Lezersprofiel / Wie bereikt u? Het Schaap is het enige gespecialiseerde vakblad voor de schapenhouderij in Nederland en België. Het Schaap informeert o.a. over vaktechnische en bedrijfseconomische aspecten van de schapenhouderij, m.n. bedrijfsvoering, huisvesting, fokkerij, voeding, gezondheidszorg en markt- en… Lees verder